Αρχή Σελίδας

Uncategorized

Δήμος ΠεράματοςUncategorized (Page 4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149Α), ΜΕ Κ.Α. ΕΙΣΟΔΟΥ 1219.0005 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο.Ε. 2017

ΠΡΟΣΚΛ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡ ΚΟΙΝΩΦ ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ - ΤΟΝΕΡ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...

Read More