Αρχή Σελίδας

Ανακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις (Page 27)

Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπων υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘ ΓΡΑΦ ΥΛΗΣ 2 2017 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ...

Read More

διακήρυξη ηλεκτρονικου ανοιχτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία “ Εργασίες πρόληψης από πλημμυρικά φαινόμενα, αποκατάστασης μικροζημιών και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις θεομηνίας»

ΔΙΑΚΥΡ ΑΝΤΙΠΛ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛ ΣΥΓΚ ΠΡΟΚΗΡ ΑΝΤΙΠΛ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ MΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΟΡΤΑΣΤ ΠΛΗΡΗ ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΕΟΡΤΑΣΤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΕΟΡΤΑΣΤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ...

Read More

Επιλογή για την πρόσληψη 2 εργολάβων Καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 1ο Νηπιαγωγείο και στο 6 Νηπιαγωγείο Δήμου Περάματος για το Σχολικό έτος 2017-2018 με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ .

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ - ΤΟΝΕΡ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...

Read More

Ο Δήμος Περάματος σε συνεργασία με τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά προσφέρει 6 υποτροφίες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Έντυπο Αίτησης και Δικαιολογητικών για ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΕΚ ΑΛΦΑ ...

Read More

Νέα 3η επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης μετά από άγονο διαγωνισμό και μη συμμετοχή στην 1η και 2η πρόσκληση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την εκτέλεση της ετήσιας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2017

Read More