Αρχή Σελίδας

Ανακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις (Page 17)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» Έτους 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια Καυσίμων, & Λιπαντικών έτους 2019» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΕΝΖ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜ Κ ΛΙΠΑΝΤΙ 2019.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ » Εναλλακτική Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ και Ογκωδών» του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛ ΔΙΑΧ ΑΠΟΒΛ ΑΕΚΚ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ...

Read More

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜ ΥΛΙΚΩΝ 2019 ΜΗΤΡΩΟ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2019 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓ ...

Read More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡ ΠΡΟΓΡ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤ ΣΥΝΤΗΡ ΠΡΟΓΡΑΜ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ...

Read More