Αρχή Σελίδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Περάματος ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΓ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ...

Read More

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ>> (Αναψυκτήριο- Εστιατόριο) Επι της οδού Καραϊσκάκη του Δήμου Περάματος

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ>> (Αναψυκτήριο- Εστιατόριο) Επι της οδού Καραϊσκάκη του Δήμου Περάματος...

Read More

Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την <<Ανακατασκευή Οδοστρώματος Οδού Περικλέους στο Δήμο Περάματος>> προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ...

Read More

Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου Ανακατασκευής Οδοστρώματος Οδού Περικλέους

Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου Ανακατασκευής Οδοστρώματος Οδού Περικλέους...

Read More

Διευκρίνηση Σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος

ΓΑΛΑΚΤΟΣΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ...

Read More