Αρχή Σελίδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Περάματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Υλικών Άρδευσης»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ...

Read More

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΓ ΤΕΥΔ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 ...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού Ήχου και Φωτισμού» για τις ανάγκες Πολιτισμού του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘ ΕΞΟΠΛ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για το έτος 2018”

ΑΝΑΛΥΤ ΔΙΑΚΗΡ ΟΙΚΟΔΟΜ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ ...

Read More

Διακήρυξη ηλεκτρονικου ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος¨ για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού συσσιτίου για το έτος 2018”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΤΟΠ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝ ΠΑΝΤΟΠ ΜΗΤΡ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΡ ΒΡΕΦ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛ 13% ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤ 24 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΨ 13 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛ 13 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠΩΡΟΠ 13 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΤΟΠ 13 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ 2018 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ 2018 ΠΡΟΣΚΛ ΠΡΟΜ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ...

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ – ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

Περίληψη Διακυρηξης Δημοπρασιας Λιπαντικών Διακυρηξης Απόσυρσης Λιπαντικών ...

Read More