Αρχή Σελίδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών

Διακυρηξης Απόσυρσης Λιπαντικών (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Περίληψη Διακυρηξης Δημοπρασιας Λιπαντικών (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)...

Read More

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΓ ΤΕΥΔ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ...

Read More

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛ ΕΟΡΤΑΣΤ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ...

Read More

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ 2018 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟΥ» για το έτος 2018

ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛ ΜΗΤΡΩΟ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΜΑΠ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΠ 2018 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΠ 2018 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤΟΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤΟΜ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤ...

Read More