Αρχή Σελίδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2019 ΠΡΟΣΚΛ ΠΡΟΜ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2019 ...

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή κόμβου Αγ Πάντων-Αρεοπόλεως-Ταξιαρχών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΥ ...

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ψ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 Ψ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ ΑΣΥΡΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

entypo prosforas ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΠερίληψηΔιακήρυξης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ...

Read More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ENT OIK ΠΡΟΣ ΟΜ1 ΠΑΝΤ ΝΕΟ ΔΙΑΚΗΡ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣ ΟΜ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣ ΟΜ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣ ΟΜ4 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜ2 ΖΑΧΑΡΟΠΛ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦ ΠΑΙΔ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD ΤΡΟΦ ΠΑΙΔ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΠΡΟΜ ΟΙΚΟΔ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΥΔΡΑΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜ ΚΟΙΝΩΦ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΥΓΙΕΙΝ ΥΔΡΑΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΣΩΠ ΔΕΔΟΜ GDPR ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΣΩΠ ΔΕΔΟΜ GDPR ...

Read More