Αρχή Σελίδας

Author: Admin

Δήμος ΠεράματοςArticles posted by Admin (Page 5)

Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριφθέντων – προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων και πίνακα απορριφθέντων  της με αρ. πρωτ. 13041/05.08.2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Περάματος   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ   *Υποβολή αντιρρήσεων επί του πίνακα κατάταξης  θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά τις ημέρες Πέμπτη 19-08-2021 και Παρασκευή 20-08-2021 στο e-mail: aitiseis@perama.gr...

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 06/08/2021 έως 12/08/2021  Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: aitiseis@perama.gr   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ...

Read More

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 ΑΠΟΡΡΙΜ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔ Α ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔ Β ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α΄ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β΄ ...

Read More

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕNT. OIK. ΠΡΟΣΦ. ΟΜΑΔΑ 4 ΑΥΓΑ ΕΕΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΤ. ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤ. ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤ. ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΤ. ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΟΜΑΔΑ 5 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤ. ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΟΜΑΔΑ 6 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...

Read More