Αρχή Σελίδας

Author: Πέραμα Πέραμα

Δήμος ΠεράματοςArticles posted by Πέραμα Πέραμα (Page 30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

entypo prosforas ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΠερίληψηΔιακήρυξης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ...

Read More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ENT OIK ΠΡΟΣ ΟΜ1 ΠΑΝΤ ΝΕΟ ΔΙΑΚΗΡ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣ ΟΜ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣ ΟΜ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣ ΟΜ4 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜ2 ΖΑΧΑΡΟΠΛ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦ ΠΑΙΔ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD ΤΡΟΦ ΠΑΙΔ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΠΡΟΜ ΟΙΚΟΔ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4414/2016(ΦΕΚ 149 Α)

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΥΔΡΑΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜ ΚΟΙΝΩΦ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΥΓΙΕΙΝ ΥΔΡΑΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΣΩΠ ΔΕΔΟΜ GDPR ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΣΩΠ ΔΕΔΟΜ GDPR ...

Read More

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1465_17 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1466_17 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΔ ...

Read More