Αρχή Σελίδας

Author: Admin

Δήμος ΠεράματοςArticles posted by Admin (Page 22)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» Έτους 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια Καυσίμων, & Λιπαντικών έτους 2019» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΕΝΖ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜ Κ ΛΙΠΑΝΤΙ 2019.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ » Εναλλακτική Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ και Ογκωδών» του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛ ΔΙΑΧ ΑΠΟΒΛ ΑΕΚΚ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ...

Read More