Αρχή Σελίδας

Author: Πέραμα Πέραμα

Δήμος ΠεράματοςArticles posted by Πέραμα Πέραμα (Page 18)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ ΑΝΑΘ ΥΠΗΡ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ ΥΠΗΡ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛ 2019-2020 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-2020 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ...

Read More

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΟΜΒΡΙΑ sin ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ Ο-2 sin ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Φ-1 sin Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___86003 sin ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ&ΜΗΚΟΤΟΜΗ Ο-1 sin ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ προυπολογισμός sin ΣΑΥ-02 sin ΤΕΥΔ sin ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΒΡΙΑ sin Τεχνική περιγραφή δημοπράτησης sin τιμολογιο μελέτης sin ΦΑΥ-02 sin ...

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ ...

Read More