Αρχή Σελίδας

Απάντηση σε «Αίτημα διευκρίνησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού στολισμού – διάκοσμου»

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις Απάντηση σε «Αίτημα διευκρίνησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού στολισμού – διάκοσμου»

Απάντηση σε «Αίτημα διευκρίνησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού στολισμού – διάκοσμου»