Αρχή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος»

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤ. ΠΡΑΚΤ. Δ.Σ. ΜΗΤΡΩΟ