Αρχή Σελίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 1/9/2020 ΜΕΧΡΙ 31/8/2021

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις Ανακοινώσεις ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 1/9/2020 ΜΕΧΡΙ 31/8/2021