Αρχή Σελίδας

Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

Δήμος ΠεράματοςΕπικαιρότητα Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

Δήμος Περάματος

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

                                 Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

 

Στοχεύοντας στις ανάγκες των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, τον λόγο και την ομιλία η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας σε ανασφάλιστες οικογένειες (κατά προτεραιότητα), καθώς και σε οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν το οικονομικό κόστος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει αξιολόγηση λόγου-ομιλίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αποδεικτικό κατοικίας (φορολογική δήλωση Ε1 και μισθωτήριο συμβόλαιο –αν υπάρχει-)
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
  • Ιατρική γνωμάτευση (αν υπάρχει)
  • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία

Για πληροφορίες και ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, στο τηλέφωνο: 210-4020447.

 

                                                                                                                                                Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                    Καραγιαννάκης Παναγιώτης