Αρχή Σελίδας

Διενέργεια Ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις Διενέργεια Ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων