Αρχή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας»

Δήμος ΠεράματοςΕπικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας»