Αρχή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΩΝ

Δήμος ΠεράματοςUncategorized ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΩΝ