Αρχή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ