Αρχή Σελίδας

Ορισμός θέσεων υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στην Κυριακάτικη Αγορά Παζάρι Σχιστού

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις Ανακοινώσεις Ορισμός θέσεων υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στην Κυριακάτικη Αγορά Παζάρι Σχιστού