Αρχή Σελίδας

Απόφαση Δημάρχου για τις Νέες Ημερομηνίες Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις Ανακοινώσεις Απόφαση Δημάρχου για τις Νέες Ημερομηνίες Τέλεσης Πολιτικών Γάμων