Αρχή Σελίδας

Απόφαση Δημάρχου για τις Νέες Ημερομηνίες Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Δήμος ΠεράματοςΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Δημάρχου για τις Νέες Ημερομηνίες Τέλεσης Πολιτικών Γάμων