Αρχή Σελίδας

Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την <<Ανακατασκευή Οδοστρώματος Οδού Περικλέους στο Δήμο Περάματος>> προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).

Δήμος ΠεράματοςΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την <> προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).

Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την <<Ανακατασκευή Οδοστρώματος Οδού Περικλέους στο Δήμο Περάματος>> προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).