Αρχή Σελίδας

Οικονομική επιτροπή

Δήμος ΠεράματοςΟικονομική επιτροπή

Λαγουδάκης Ιωάννης

Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Κάκαρης Φίλιππος
Καραγιαννάκης Παναγιώτης
Καζάκου- Σαροπούλου Μαργαρίτα
Κεφεριάν Αναστάσιος
Σταυρίδης Τρύφωνας
Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Κούρτης Δημήτριος
Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος
Λαγουδάκης Αθανάσιος
Πατσιλινάκος Ιωάννης
Τερζής Θεόδωρος

Αποφάσεις

Αποφάσεις

Προσκλήσεις

Προσκλήσεις