Αρχή Σελίδας

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Δήμος ΠεράματοςΕπιτροπή ποιότητας ζωής

Λαγουδάκης Ιωάννης

Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος
Καζάκου- Σαροπούλου Μαργαρίτα
Αράπη- Γαρίδη Παναγιώτα
Καρνάκης Βασίλειος
Τερζής Θεόδωρος
Ψαρράς Σταύρος

Σπανός Ιωάννης
Κεφεριάν Αναστάσιος
Κουλαλόγλου Ανδρέας
Σταυρίδης Τρύφωνας
Ζύμαρη Αθηνά

Αποφάσεις

Αποφάσεις

Προσκλήσεις

Προσκλήσεις