Αρχή Σελίδας

Διατελέσαντες Δήμαρχοι

Δήμος ΠεράματοςΔιατελέσαντες Δήμαρχοι

Ίδρυση κοινότητας 7-5-1933

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

18-01-1934
Αιρετός

02-01-1936
Διορισμένος


19-06-1947
Διορισμένος

30-09-1942
Διορισμένος

ΜΕΧΡΙ
Διορισμένος

13-08-1945
Διορισμένος


20-12-1949
Διορισμένος

14-09-1945
Διορισμένος


02-07-1946
Διορισμένος

20-06-1946
Διορισμένος

30-10-1946
Διορισμένος


15-12-1947
Διορισμένος


02-09-1949
Διορισμένος

18-05-1947
Διορισμένος

09-08-1949
Διορισμένος

20-05-1951
Αιρετός

Ίδρυση Δήμου 19-4-1963

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

23-08-1964
Αιρετός

17-09-1967
Διορισμένος

01-08-1974
Διορισμένος

14-09-1974
Υπηρεσιακός

24-09-1974
Υπηρεσιακός

03-03-1975
Υπηρεσιακός

01-06-1975
Αιρετός

17-11-1982
Υπηρεσιακός

29-11-1982
Αιρετός

01-01-1983
Αιρετός

01-01-1987
Αιρετός


01-01-1995
Αιρετός


01-01-1999
Αιρετός

 

01-01-1991
Αιρετός

01-01-2003
Αιρετός

01-01-2007
Αιρετός

01-01-2011
Αιρετός

01-09-2014
Αιρετός