Αρχή Σελίδας

Γενικός Γραμματέας

Δήμος ΠεράματοςΓενικός Γραμματέας

Δημήτριος Στάθης

(Δυνάμει της υπ’αριθμ. 1457/8-11-2019 Απόφασης Δημάρχου Περάματος )

 

Σύντομο Βιογραφικό