Αρχή Σελίδας

Τοπική Οικονομία

Δήμος ΠεράματοςΤοπική Οικονομία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ, στην περιοχή του Δήμου Περάματος δραστηριοποιούνται περίπου 1.600 επιχειρήσεις, οι οποίες κατανέμονται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της στατιστικής ταξινόμησης της ΕΣΥΕ, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. Με βάση την παρακάτω κατανομή των επιχειρήσεων της περιοχής εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι τομείς που αφορούν είτε στην ίδια την ναυπηγοεπισκευστική δραστηριότητα, είτε σε κλάδους που συνδέονται με αυτή (π.χ. χερσαίες μεταφορές μέσω αγωγών, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, κ.λ.π.) συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, πιστοποιώντας το γεγονός ότι η περιοχή μελέτης περιστρέφεται παραγωγικά γύρω από την ναυτιλία, τις ναυπηγοεπισκευές και όλες τις συναφείς, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Ο μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στη ΝΕΖ Περάματος, αποτελεί και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της παραγωγικής διάρθρωσης της περιοχής που τη διαφοροποιεί σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές χωροθέτησης ναυπηγικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Δείτε το σχετικό αρχείο Τοπική Οικονομία Επιχειρήσεις Δήμου Περάματος