Αρχή Σελίδας

Πράσινο

Ο Δήμος συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα διαχείρισης κλαδεμάτων και αποβλήτων πρασίνου. Οι πολίτες που θέλουν να εκτελέσουν κλαδεύσεις στους ιδιωτικούς κήπους θα εκτελούν τις εργασίες που θέλουν και θα ενημερώνουν 2 ημέρες νωρίτερα το Τμήμα Πρασίνου 210-4021171 ότι θα βγάλουν τα κλαδιά. Τα κλαδιά δεν θα έχουν πρόσθετα απορρίμματα ή άλλα απόβλητα, ώστε να γίνεται η περισυλλογή τους ατελώς.

Αρμοδιότητες Τμήματος  Πρασίνου

2104021171

Ώρες λειτουργίας 07:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

Αρμοδιότητες σε θέματα συντήρησης & ανάπτυξης πρασίνου

Ασχολείται με:

Όλες τις κηποτεχνικές εργασίες (κλάδεμα, σκάλισμα, λίπανση, αποψίλωση εδάφους,  πότισμα, καθάρισμα, εφαρμογή βελτιωτικών εδάφους, φυτέματα, σπορές χλοοτάπητα κ.α. ) με βάση τους ορθούς κανόνες  κηποτεχνίας.

Την φύλαξη και την συντήρηση των εργαλείων και των μηχανημάτων (διατήρηση αρχείου).

Φυτοπροστασία δενδροστοιχιών και φυτών από ασθένειες και παράσιτα.

Προμήθειες εργαλείων, μηχανημάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, βελτιωτικών που έχουν σχέση  με τις εργασίες  του γραφείου πρασίνου.

Προγραμματίζει με βάση όλα τα δεδομένα τις φυτοτεχνικές εργασίες σε όλες τις χρονικές περιόδους και σε όλους τους χώρους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα.

Ενεργεί όλες τις φυτεύσεις αστικού και περιαστικού πρασίνου σύμφωνα με τις μελέτες που εκπονούνται από το τμήματα μελετών της Διεύθυνσης.

Καταγράφει, τηρεί αρχείο και μηχανογραφεί όλους τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τις εργασίες που γίνονται σ’ αυτούς.

Έχει την ευθύνη συνεργασίας και συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου για τα θέματα που αφορούν στο πράσινο της πόλης (αστικό και περιαστικό) και με όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου για τα αντίστοιχα θέματα.

Ενημερώνεται και εφαρμόζει νέες τεχνολογίες αυτόματης άρδευσης, σε συνεργασία με το γραφείο μελετών.

Αρμοδιότητες σε θέματα Αρδευτικών

Ασχολείται με :

Σχεδιάζει τον τρόπο άρδευσης, αξιοποιεί τις γεωτρήσεις και τηρεί φάκελο σχέσεων με την ΕΥΔΑΠ.

Ελέγχει την καλή συντήρηση του πρασίνου στους δημοτικούς χώρους πρασίνου δηλ. δημοτικοί κήποι, δενδροστοιχίες σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, νησίδες, πλατείες, πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές, προαύλιους χώρους σχολείων και εκκλησιών.

Ελέγχει τις παροχές της Ε.Υ.Δ.Α.Π. για το πράσινο και τις ποσότητες που καταναλώνονται. Συνεργάζεται άμεσα με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και ελέγχει τυχόν διαρροές.

Διατηρεί αρχείο με τις παροχές και τους κρουνούς που ανήκουν στον Δήμο Περάματος.

Συντηρεί και εκσυγχρονίζει το δίκτυο των αρδευτικών συστημάτων για την σωστή συντήρηση των φυτών.

Σε χώρους που  στερούνται παροχών προγραμματίζει το πότισμα με τις υδροφόρες.

Συντηρεί τις δεξαμενές και φροντίζει για την πλήρωσή τους.

Διατηρεί αρχείο με τον αριθμό των προγραμματιστών, το χρόνο και τις ώρες ποτίσματος.

Αρμοδιότητες σε θέματα Φυτωρίου

Ασχολείται με :

Την φύλαξη και την ανάπτυξη φυτών στο φυτώριο και στο θερμοκήπιο

Τη συλλογή σπόρων και μοσχευμάτων

Την  καταπολέμηση ασθενειών

Την διάθεση των φυτών για τις ανάγκες του Δήμου

Συνεργάζεται με τους διάφορους οργανισμούς για την παροχή και απόκτηση τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των φυτών.

Εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κομποστοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων από τις  κηποτεχνικές εργασίες  του γραφείου αυτού.