Αρχή Σελίδας

Καθαριότητα

Δήμος ΠεράματοςΚαθαριότητα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  1. Σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι πολίτες που θέλουν να απορρίψουν ογκώδη θα πρέπει να προμηθεύονται ανοικτή σκάφη για την τοποθέτησή τους. Αντίστοιχες τέτοιες σκάφες έχει δυνατότητα να προμηθεύσει και ο Δήμος με κόστος 80€/σκάφη, εφόσον πρώτα γίνει επικοινωνία με το τμήμα καθαριότητας 21044157821 και διασφαλισθεί ότι στο σημείο μπορεί να τοποθετηθεί σκάφη για ογκώδη υλικά.

 

Απόφαση 214_2015 περί απομάκρυνσης αδρανών υλικών

 

2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας απαγορεύεται να απορρίπτονται βιομηχανικά απόβλητα στους κάδους απορριμμάτων

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μπάζων επί του πεζοδρομίου. Κάθε πολίτης που θέλει να κάνει επισκευές στο σπίτι του είναι υποχρεωμένος να προμηθεύετε από τα Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων σκάφη.

Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων υλικών

2104415781

Ώρες λειτουργίας 06:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

Αρμοδιότητες σε θέματα οδοκαθαριστών και αποκομιδής απορριμμάτων

Υλοποιεί την περισυλλογή και την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων.

Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΥ – ΣΜΑ

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων. Τηρεί τα στατιστικά στοιχεία για την διαχείριση των απορριμμάτων. Σχεδιάζει, εφαρμόζει και προτείνει την εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων πάσης φύσεως και εισηγείται στην Διεύθυνση το εναλλακτικό σχέδιο.

Έχει την ευθύνη για την καλή καθαριότητα και την αποκατάσταση των χώρων που λειτουργούν ου λαϊκές αγορές.

Επιμελείται την χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων στην πόλη, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή απορριμμάτων.

Σχεδιάζει και υλοποιεί την περισυλλογή και την αποκομιδή των απορριμμάτων καταστημάτων βιοτεχνιών αλλά και ειδικών καταστημάτων όπως ταβέρνες, ψησταριές, σούπερ μάρκετ και καταστήματα 24ώρου βάσεως.

Σχεδιάζει και υλοποιεί τη καθαριότητα των οδών, των πλατειών, των πεζοδρομίων και των δημοτικών κτιρίων της πόλης.

Τηρεί τα ζυγολόγια .

Αρμοδιότητες σε θέματα Ογκωδών απορριμμάτων & σαρώθρων

Προγραμματίζει την λειτουργία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, του Δήμου και των μηχανημάτων έργων του Δήμου.

Προγραμματίζει και υλοποιεί τη λειτουργία όλων των ανοικτών αυτοκινήτων, τη λειτουργία αυτοκινήτου τύπου παπαγαλάκι και το μηχανοκίνητο αυτοκίνητο για τη διάθεση και αποκομιδή των μεγάλων κάδων ανακύκλωσης.

Προτείνει και εφαρμόζει τον σχεδιασμό για την περισυλλογή των ογκωδών απορριμμάτων πάσης φύσεως και συνεργάζεται με τα σχέδια διαχείρισης ογκωδών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

Διαθέτει τα μηχανήματα και το προσωπικό για τις άλλες δραστηριότητες του Δήμου μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τηρεί τα ζυγολόγια.

Αρμοδιότητες σε θέματα Ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων

Είναι αρμόδιο για όλη την ανακύκλωση που παράγεται από οικίες, την περισυλλογή και την διαχείριση των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους χώρους που έχουν προβλεφθεί ή τα εργοστάσια ανακύκλωσης.

Αρμοδιότητες σε θέματα Ανακύκλωσης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών & λοιπού εξοπλισμού

Είναι αρμόδιο για την ανακύκλωση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και του λοιπού εξοπλισμού που παράγεται τόσο από τις κατοικίες, όσο και από τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ελέγχει το σύστημα που εφαρμόζει ο Δήμος, διαχειρίζεται, συντηρεί και επιβλέπει τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης των αντίστοιχων υλικών.

Αρμοδιότητες σε θέματα Εξειδικευμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης

Είναι αρμόδιο για την ανακύκλωση όλων των υπολοίπων υλικών και εξοπλισμού που παράγεται τόσο από τις κατοικίες, όσο και από τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ελέγχει το σύστημα που εφαρμόζει ο Δήμος, διαχειρίζεται, συντηρεί και επιβλέπει τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης των αντίστοιχων υλικών.

Τηρεί στατιστικά δεδομένα σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση.

Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις ποσότητες που έχουν συλλεχθεί και ελέγχει μαζί με αυτές τις οικονομικές αποδόσεις προς τον Δήμο από τα εγκεκριμένα συστήματα  στα οποία συμμετέχει.

Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης, κίνησης οχημάτων & μηχανημάτων έργων

2104412366

2104412366

Ώρες λειτουργίας 06:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

Αρμοδιότητες σε θέματα Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων

Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου γενικά

Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του Δήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.

Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του Δήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.

Χορηγεί τις εντολές για την προμήθειας των καυσίμων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.

Τηρεί στατιστικά στοιχεία των από τα αυτοκίνητα του Δήμου καταναλισκόμενων καυσίμων.

Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων.

Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων του Δήμου.

Εκτελεί κάθε εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων του Δήμου.

Ελέγχει και διεκπεραιώνει εργασίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τα ΚΤΕΟ και τον ΟΔΔΥ.

Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου.

Διαθέτει αρχείο για κάθε όχημα, μηχάνημα έργου και εν γένει μηχανήματα.

Αρμοδιότητες σε θέματα συντήρησης & επισκευής

Προγραμματίζει και πραγματοποιεί τις εργασίας επισκευής οχημάτων.    Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δήμου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.

Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την επισκευή αυτοκινήτων.

Προγραμματίζει και πραγματοποιεί τις εργασίας συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

Έχει την απόλυτη ευθύνη για την πλήρη ετοιμότητα και λειτουργία όλων των μηχανημάτων και εργαλείων του Δήμου συμπεριλαμβανομένων και των μηχανημάτων αυτοκινούμενων ή μη που χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την εκτέλεση των έργων.

Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου.

Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου.

Είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού και την ακρίβεια του υπολοίπου καθώς αυτό προκύπτει σε κάθε στιγμή από το βιβλίο αποθήκης υλικού.

Συντηρεί το βιβλίο αποθήκης και συνεργάζεται με την αντίστοιχη κεντρική υπηρεσία του Δήμου. Διαχειρίζεται όλα τα υλικά της Διεύθυνσης και αποδίδει απολογισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε μήνα) ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί στην Διεύθυνση.

Προγραμματίζει την ανάγκη σε υλικά σε επίπεδο Διεύθυνσης για τον επόμενο χρόνο και φροντίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες για την προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Έχει στην ευθύνη του όλη την αποθήκη υλικού της διεύθυνσης

Εκτελεί τον προγραμματισμό βάσει των ελλείψεων και των αναγκών για τις προμήθειες εργαλείων, μηχανημάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, βελτιωτικών, μηχανογραφικού υλικού, υλικού γραφείων και εν γένει πάσης φύσεως υλικού που απαιτείται για την λειτουργία της διεύθυνσης.

Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τον προϊστάμενο του τμήματος για το σύνολο της αποθήκης και για τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Αρμοδιότητες σε θέματα στάθμευσης & φύλαξης οχημάτων

Είναι αρμόδιο για την στάθμευση και φύλαξη του στόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων.

Ευθύνεται για την διάθεση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων στους οριζόμενους οδηγούς και χειριστές.

Ευθύνεται για την καθαριότητα των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων.

Είναι υπεύθυνο για την συνολική διαχείριση του υλικού της Διεύθυνσης, την ασφαλή αποθήκευση των μηχανημάτων, εργαλείων και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στην Διεύθυνση.

Φροντίζει ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα εργασίας των συνεργείων.

Αναφέρει αμέσως τις ελλείψεις σε είδη, εργαλεία και υλικά που αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Ελέγχει τα απαιτούμενα για την κίνηση ορυκτέλαια και καύσιμα. Διαχειρίζεται συνολικά τα καύσιμα των μηχανημάτων και εργαλείων.

Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση όλων εκείνων των απαραίτητων υλικών για την λειτουργία των οχημάτων, των μηχανημάτων έργων και των μηχανημάτων κήπων.

Είναι αρμόδιο για την έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την λειτουργία της Διεύθυνσης.

Συντηρεί και ενημερώνει το αρχείο της διαχείρισης του υλικού και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα αρμόδια Τμήματα για την ενημέρωση του κεντρικού αρχείου αποθήκης του Δήμου.

Εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια των απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης υλικών.

Εισηγείται την εκποίηση του για διάφορους λόγους μη χρήσιμου υλικού ή την καταστροφή αυτού λόγω παλαιότητας και ενεργεί για την τήρηση της αναγκαίας για το σκοπό αυτό διαδικασίας. Τηρεί ενημερωμένο βιβλίο αχρήστου υλικού.