Αρχή Σελίδας

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Δήμος ΠεράματοςΕντεταλμένοι Σύμβουλοι

Κεφεριάν Αναστάσιος του Στεπάν

Αρμοδιότητες: H εποπτεία και ο συντονισμός του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.