Αρχή Σελίδας

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

Δήμος ΠεράματοςΔηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

Λαγουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου - Δήμαρχος

Καζάκου Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου - Αντιδήμαρχος

Λαγουδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου - Αντιδήμαρχος

Ντίμερης Χριστόφορος του Σπυρίδωνος - Αντιδήμαρχος