Αρχή Σελίδας

Αντιδήμαρχοι

Δήμος ΠεράματοςΑντιδήμαρχοι

Καζάκου Μαργαρίτα του Κων/νου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων  και την εποπτεία του προσωπικού των Δ/νσων:
  • Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Κ.Ε.Π.

Ντίμερης Χριστόφορος του Σπυρίδωνα

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός Μικρο-Έργων).
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα διαφήμισης και χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων .
 • Την  εποπτεία της Κυριακάτικης Αγοράς Σχιστού.

Λαγουδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και της Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών

Βοϊδονικόλα Παναγιώτα του Σταματίου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του Τμήματος Νεολαίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας
 • Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
 • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης

Κουλαλόγλου Ανδρέας του Περικλή

Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της :

 • Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών
 • Μικρο-Έργων

Τερζής Θεόδωρος του Βλασίου

Την άσκηση αρμοδιοτήτων :

 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Aθλητισμού
 • Εθελοντισμού

Γκλεζακου Τσελεκίδου Τριανταφυλλία του Θεοδώρου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Πολιτισμού
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων της περίθαλψης των
  αδέσποτων ζώων