Αρχή Σελίδας

Αντιδήμαρχοι

Δήμος ΠεράματοςΑντιδήμαρχοι

Καζάκου Μαργαρίτα του Κων/νου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων  και την εποπτεία του προσωπικού των Δ/νσων:
  • Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Κ.Ε.Π.
  • Αθλητισμού

Ντίμερης Χριστόφορος του Σπυρίδωνα

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός Μικρο-Έργων) , της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών .
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα διαφήμισης και χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων .
 • Την  εποπτεία της Κυριακάτικης Αγοράς Σχιστού.

Λαγουδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και της Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών

Βοϊδονικόλα Παναγιώτα του Σταματίου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του Τμήματος Νεολαίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας
 • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης