Αρχή Σελίδας

Αντιδήμαρχοι

Δήμος ΠεράματοςΑντιδήμαρχοι

Καραγιαννάκης Παναγιώτης του Κων/νου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων  και την εποπτεία του προσωπικού των Δ/νσων:
  • Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Κ.Ε.Π.
  • Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας & Προαγωγής Υγείας
 • Τον Προγραμματισμό & Ανάπτυξη
 • Τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης

Καζάκου Μαργαρίτα του Κων/νου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία προσωπικού των Δ/νσων:
  • Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας και
  • Προσχολικής Αγωγής

Κουλαλόγλου Ανδρέας του Περικλή

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα υποδομών του Δήμου.
 • Την  εποπτεία της Κυριακάτικης Αγοράς Σχιστού.

Λαγουδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και της Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα