Αρχή Σελίδας

Άμεση Επικοινωνία Δημοτών

Δήμος ΠεράματοςΆμεση Επικοινωνία Δημοτών
Για Θέματα Πρασίνου (Κλαδεύσεις , Κοπές Δέντρων )

Παρακαλούμε τηλεφωνείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια

Τηλέφωνο Υπηρεσίας Πρασίνου: 210 4021171

Ώρες Επικοινωνίας: 07:00 – 13:00

Για Θέματα Απορριμμάτων – Ογκωδών Απορριμμάτων

Παρακαλούμε τηλεφωνείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια

Τηλέφωνο Υπηρεσίας Καθαριότητας: 210 4415781

Ώρες Επικοινωνίας: 07:00 – 13:00

Για Θέματα Ηλεκτροφωτισμού – Δημόσιου Φωτισμού

Παρακαλούμε τηλεφωνείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια

Τηλέφωνο Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού: 210 4413019

Ώρες Επικοινωνίας: 07:00 – 13:00

Για Θέματα Μικροέργων ( Λακούβες κτλ )

Παρακαλούμε τηλεφωνείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια

Τηλέφωνο Υπηρεσίας Μικροέργων: 210 4416756

Ώρες Επικοινωνίας: 07:00 – 13:00